สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ 13 แห่งเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในด้านหัตถกรรมในภาคเหนือของประเทศไทยจากกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งปี 1994 กลุ่มผู้ผลิตนี้ก็ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกหัตถกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางของภาคเหนือ และรวมไปถึงบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในด้านการบริการที่มารวมตัวกันในการที่จะส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรม และช่วยวิเคราะห์วิจัยด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย จำนวนสมาชิกในองค์กรถึง 250 สมาชิก (และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ) รวมไปถึงการผลิตสินค้าที่มีหลากหลายรูปแบบ สมาคมแห่งนี้เป็นที่รู้จัก และประสานงานด้านกิจกรรมจากกลุ่มองค์กรมากมายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

The Northern Handicrafts Manufacturers and Exporters Association (NOHMEX) started in 1991 with 13 Chiang Mai handicraft manufacturers who wanted to form a grouping that would specifically handle issues and problems faced by the handicraft industries in the North of Thailand. The grouping grew and in 1994 was officially registered as a full association of small & medium sized handicraft manufacturers, exporters & related service companies that have banded together to promote and support the development of the handicraft industries and assist in the marketing of their products. As of Dec. 1999, Association members numberd 100+ (and is still growing) and manufacture many product categories. The Association is recognized by and coordinates activities with the following private and government organizations: 

- Office of the Chiangmai Provincial Governor 
- Northern Provincial Trade Offices (Chiangmai, Lamphun, Prae...) 
- Dept. of Export Promotion; Ministry of Commerce
- Dept. of Foreign Trade, Ministry of Commerce 
- Dept. of Industrial Promotion; Ministry of Industry 
- National Science and Technology Development Agency,Northern Network
- Customs & Tax Departments, Ministry of Finance 
- Tourism Authority of Thailand, Chiangmai office 
- Chiangmai and Lamphun Chambers of Commerce 
- Federation of Thai Industries- Chiangmai Chapter 

In the past years, the Association in coordination with private and government agencies has undertaken many seminars; training & educational activities benefiting members; Study and Selling Missions locally and abroad; Promotional activities locally and abroad among other activities. The Association is also working towards cooperation with other handicraft associations in Thailand and around the region. 


AIMS OF THE ASSOCIATION 
The major aims of the association are: 

- To support the development of the private sector, specifically the handicraft manufacturers & exporters of northern Thailand. 
- To assist members resolve internal problems; negotiate w / outside parties & government bodies; to study market movements & trends related to handicrafts inside or outside the country including the effects of monetary & economic events on the handicraft market. 
- To assist & facilitate smooth working relations & exchange of information among members of the association and between members and other industry associations, research & educational institutions and government agencies especially with regards to new discoveries, trends, and developments in the trade. 
- To support upgrading of members' products to international quality standards ; including the study & assistance in the improvement of the manufacturing process...etc. 
- To support manufacturers in their search for adequate raw material supplies and assist manufacturers & exporters to distribute/ sell adequate quantities of the product. 
- To assist members in getting due benefits from the government or government agencies; but not as forbidden by or against the provisions of Act. 22 of the Association Law 2509